Prisøkning 1. Desember

Til våre kunder

 Vi vil den 1. desember i år gjennomføre en prisøkning på 2,5 %.

 I tillegg til at den norske kronen har svekket seg gjennom sommeren og høsten, har i tillegg stålprisen økt kraftig i lengre tid. Summen av dette gjør at våre innkjøpspriser nå har økt kraftig, og vi greier ikke lenger å redusere denne negative effekten med egne interne tiltak. Vi importerer alle våre varer, så vi blir direkte påvirket av en svakere krone og høyere råvarepriser. I tillegg har vi gjennom hele 2017 forsøkt å kompensere dette gjennom å legge press på våre leverandører for å oppnå bedre innkjøpspriser, samt redusert egne kostnader.

 Vi mener selv vi har fått til mye på dette planet, slik at den prisøkningen vi nå innfører, ikke blir så stor som vi opprinnelig forventet.

 Men også indirekte blir vi påvirket, fordi våre generelle kostnader økes gjennom at leverandører av tjenester (transport, frakter, strøm, data osv.), også har varslet oss om at de vil øke sine priser til oss. Deres argumenter går på svakere krone, men også generell inflasjon og lønnsvekst er årsaker som blir nevnt.

 Prisøkningen vil skje gjennom at våre prislister og avtaler blir automatisk oppdatert med nevnte sats pr 1. desember.

 Rammeavtaler og prisavtaler ellers med spesifikk gyldighetsdatering, vil selvsagt være unntatt denne økningen nå i første omgang.

 Skulle det være behov for en diskusjon rundt dette, så vennligst ta kontakt.


Vikersund, 2. november 2017
Dag Drolsum
NST


Norsk Sveiseteknikk AS, Industriveien 28, Loesmoen Nord, 3300 Hokksund, Norway, Tel. +47 99 27 80 00