Varsel om prisøkning i Norge fra 1. Juli 2018

Til våre kunder i Norge                                                                                                   

Vi vil fra 1. Juli i år gjennomføre en prisøkning på:              

+2,7 % – alle produkter.
+0,80,- kr/kg – ulegert/lavlegert rørtråd

Prisøkningen vil skje gjennom at våre prislister og avtaler blir automatisk oppdatert med nevnte sats pr 1. Juli 2018.

 Bakgrunnen for dette er at i tillegg til en vedvarende svak norsk krone har stålprisen også økt med over 20% de siste månedene. Summen av dette gjør at våre innkjøpspriser har økt kraftigere enn forventet, og vi ser oss derfor dessverre nødt til å gjennomføre en prisjustering.

Rammeavtaler og prisavtaler ellers med spesifikk gyldighetsdatering, vil selvsagt være unntatt den prosentuelle økningen.

 

Med vennlig hilsen

Norsk Sveiseteknikk AS
Hokksund, 24. April 2018


Norsk Sveiseteknikk AS, Industriveien 28, Loesmoen Nord, 3300 Hokksund, Norway, Tel. +47 99 27 80 00