Varsel om prisøkning fra 3. mai 2020

Til våre kunder

På grunn av det store og uforutsette kronefallet de siste ukene ser vi oss nødt til å endre prisene på alle produkter i NST sin portefølje. Ulike valutaer som EUR, USD og JPY har steget mellom 12 og 20% i forhold til hva de har vært tidligere i år, noe som gir store utslag i våre innkjøpspriser. NST har ikke mulighet til å bære denne økningen alene og vi må derfor kompensere for noe av dette.
– Priser på alt av tilsett, maskiner og tilbehør blir satt opp med 7% fra og med 03.05.2020.

Situasjonen er ekstraordinær og vi som alle andre vi følge nøye med på utviklingen fremover.
Skulle det være behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt.

Hokksund, 03. april 2020
Norsk Sveiseteknikk AS