Redegjørelse om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Norsk Sveiseteknikk AS har forankret i styret, ledelsen og i organisasjonen at vi skal etterleve åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.

Dersom du har nærmere spørsmål  knyttet til vårt arbeid med Åpenhetsloven kan du se vedlagte rapport eller kontakte oss på e-post: [email protected]

Åpenhetsloven – Rapport for 2023