HMS:
Veiledning Varme Arbeider, Arbeidstilsynet

Kjemisk helsefare ved sveising, Arbeidstilsynet

Veiledning til kjemikalieforskriften, Arbeidstilsynet

Diverse Sveiserelatert:

Norsk Sveiseteknisk Forbund
NSF

Godkjenninger
LLoyds Register

London Metal Exchange
LME

American Welding Society
AWS


Norsk Sveiseteknikk AS, Kjerraten 21, Holmen, 3013 Drammen, Norway, Tel. +47 99 27 80 00