NST America etableres i 2018

Vi er stolte av å kunne annonsere etableringen av NST America fra 1.kvartal 2018
Vår nye Amerikanske avdeling og kontor vil bli i Center City Philadelphia, Pennsylvania.
I tillegg opprettholder vi vårt hovedlager i nær avstand til havnen i Philadelphia

 

NST America vil betjene både våre eksisterende og nye kunder i USA, Canada og Mexico.

 

Erik Rivrud, daglig leder for NST America, sier: «Vi gleder oss virkelig til å starte etableringen,
og den store og spennende oppgaven med å utvide NSTs virksomhet og kundeportefølje i Amerika.
Dette vil gjøre at vi kommer nærmere i avstand til våre kunder slik at vi kan gi  best mulig
oppfølging og support, i tillegg til bedre kunderelasjoner.»

 

Flere oppdateringer kommer senere.

 

Kontakt:

Erik Rivrud
[email protected]
Tlf:+47 484 50 555

Nytt NSSW forpakningsdesign for spoler

NSSW har laget et nytt Weldream design for sine spoleforpakninger.
Vennligst merk at produktene inne i eskene er nøyaktig de samme som før.

Klikk for å se NSSW Package Design Statement

Prisøkning 1. Desember

Til våre kunder

 Vi vil den 1. desember i år gjennomføre en prisøkning på 2,5 %.

 I tillegg til at den norske kronen har svekket seg gjennom sommeren og høsten, har i tillegg stålprisen økt kraftig i lengre tid. Summen av dette gjør at våre innkjøpspriser nå har økt kraftig, og vi greier ikke lenger å redusere denne negative effekten med egne interne tiltak. Vi importerer alle våre varer, så vi blir direkte påvirket av en svakere krone og høyere råvarepriser. I tillegg har vi gjennom hele 2017 forsøkt å kompensere dette gjennom å legge press på våre leverandører for å oppnå bedre innkjøpspriser, samt redusert egne kostnader.

 Vi mener selv vi har fått til mye på dette planet, slik at den prisøkningen vi nå innfører, ikke blir så stor som vi opprinnelig forventet.

 Men også indirekte blir vi påvirket, fordi våre generelle kostnader økes gjennom at leverandører av tjenester (transport, frakter, strøm, data osv.), også har varslet oss om at de vil øke sine priser til oss. Deres argumenter går på svakere krone, men også generell inflasjon og lønnsvekst er årsaker som blir nevnt.

 Prisøkningen vil skje gjennom at våre prislister og avtaler blir automatisk oppdatert med nevnte sats pr 1. desember.

 Rammeavtaler og prisavtaler ellers med spesifikk gyldighetsdatering, vil selvsagt være unntatt denne økningen nå i første omgang.

 Skulle det være behov for en diskusjon rundt dette, så vennligst ta kontakt.


Vikersund, 2. november 2017
Dag Drolsum
NST

NST flytter hovedlager til Loesmoen, Hokksund

Ny adresse hovedlager:
Industriveien 28, Loesmoen Nord, 3300 Hokksund

GPS Pos:
59°45’56.1″N 9°56’17.5″E


Klikk for å se NST Sentral lager i større kart

Lagre

Nittetsu skifter varemerke-logo til NSSW

Fra og med 1. Mars vil varemerke logoen Nittetsu fra Nippon Steel skiftes til NSSW logo.
Som et eksempel vil Nittetsu SF-1A da vises med logoen NSSW SF-1A osv.
Grunnet vårt store lager vil begge disse varemerkene være i bruk i en tid fremover, men alle varer produsert etter 1. Mars vil være merket med NSSW.

Vær oppmerksom at dett kun gjelder varemerke. Produktnavn (SF-1A, SF-3A, SM-3A osv.), produsent, og produksjonssted forblir uendret.

Klikk her for å lese produsentens uttalelse:
New Trade Mark


Norsk Sveiseteknikk AS, Industriveien 28, Loesmoen Nord, 3300 Hokksund, Norway, Tel. +47 99 27 80 00