Storage and handling small

Lagring og håndtering – Ulegerte rørtråder

Sømløse flux og metallpulverfylte rørtråder.

NST og NSWE (tidligere NSSW og Nittetsu) heltrukne/sømløse flux og metallpulver fyllte rørtråder er produsert på en måte som gjør at disse trådene ikke har noen åpen søm hvor fukt kan trenge inn. NST/NSWE sømløse rørtråder gir kunder et produkt med et garantert lavt hydrogeninnhold hvor inntrenging av hydrogen er bare mulig i rørtrådens endepunkter. I produksjonsprosessen av våre sømløse rørtråder tilføres et utvendig kobberbelegg som gir fordelen av lenger holdbarhet på grunn av økt rustbestandighet.

Anvisning for lagring:

For optimal bruk av disse rørtrådene bør følgende retningslinjer følges:
• Sveisetråden må lagres innendørs, og vekk fra fuktkilder som regn, snø and dugg.
• Sveisetråden bør lagres i tilstrekkelig avstand til gulv, for å gi tilstrekkelig luftsirkulasjon (10cm fra gulv, og 10cm fra vegg). Vanlige trepaller kan brukes til dette formålet.
• Det er fordelaktig å lagre sveisetråden på steder hvor temperaturen er lavere enn 35°C, og den relative luftfuktigheten er mindre enn 80%, men tråden kan også brukes etter lagring over 35°C/80% luftfuktighet forutsatt at følgende kriterier innfris:
a) Ingen synlige fysiske eller kjemiske endringer har inntruffet på trådens overflate. F.eks rust, misfarging osv.
b) Ingen forringninger/reduksjon i sveisbarhet observeres.
• Omgivelser hvor rust lett kan oppstå som sjøluft, SO2 gass osv., bør unngås.
• Man bør planlegge bruken av sveisetråden på en først inn, først ut basis.
• Emballasjen bør være inntakt inntil sveisetråden tas i bruk.

Lagringstid - kvalitetsgaranti:

Kvalitetsgarantien for sømløse fluxfillte rørtråder gjelder inntil 36 måneder etter produksjon såfremt de har blitt lagret under egnede forhold som spesifisert i “Anvisning for lagring” over. Produktet kan fremdeles brukes med godt resultat utover denne tidsperioden forutsatt at ingen synlige fysiske eller kjemiske endringer som rust, misfarging osv. har inntruffet.

Håndtering:

Original forpakning holdes intakt inntil tråden skal brukes. NST/NSWE kan ikke spesifisere holdbarheten etter forpakningen er åpnet grunnet varierende lagringsforhold hos de forskjellige brukerne. Hvis det blir oppdaget misfarging eller rustdannelse, vennligst fjern denne delen av tråden før bruk.

Hydrogennivåer:

Hydrogenmålinger blir foretatt i produksjonsprosessen av alle NST/NSWE heltrukne/sømløse flux og metallfyllte rørtråder. Denne informasjonen er tilgjengelig i de respektive sveisetråders sertifikater (batch).

Referanse/dato:

Lagring og håndtering,
Sømløse flux og metallpulverfylte rørtråder.
Norsk. 11.06.2021.