NSWE WEB full size

NST - Norsk Sveiseteknikk

NST - Norsk Sveiseteknikk

Nyheter

Gyldighetsforlengelse av CWB godkjenninger for NSWE rørtråder grunnet Covid19

CWB forlenger gyldighet med inntil 6 måneder på deres godkjenninger  grunnet reiserestriksjoner i forbindelse med Covid19. Se erklæring fra CWB: CWB Covid19 Statement

Les mer »

Kunngjøring av navnendring for NSSW produkter

Les mer »

Kunngjøring av endringer i AWS og ISO klassifikasjoner for NSSW produkter

Klikk på linkene under for nærmere informasjon: AWS ISO

Les mer »