Rørtråd

Foto © Shutterstock

rørtråd

Rørtråd

Nippon Steel Welding & Engineering (NSWE) sømløs flux -og metallpulverfylt rørtråd

NST har vært en hovedleverandør for Nippon Steel rørtråd (FCW / FCAW) i 30 år. I løpet av disse årene har NST etablert et stadig tettere forhold til NSWE, og vårt høyt kvalifiserte personell har deltatt i den videre utviklingen av sømløse flux og metallpulverfylte tråder for de mest krevende offshore sveiseoperasjonene.

Produksjon
Sømløs, fluxfylt rørtråd (FCW) fra NSWE (Nippon Steel Welding & Engineering) har helt siden de begynte å bli produsert  kontinuerlig blitt tilpasset nye forhold og krav fra våre kunder. Vår innovative sømløse, fluxfylte og metallpulverfylte rørtråd er blitt utviklet i takt med fornyelsen av øvrig teknikk og har nå helt unike egenskaper. Disse ypperlige egenskapene oppnås hovedsakelig ved bruk av NSWE’s ICF produksjonsprosess (In-line continuous filling) ved at det utvendige metallbelegget/mantelen sveises sammen i produksjonen slik at fluxfyllingen inne i røret innesluttes helt.

Hydrogeninnhold
Den største fordelen med NSWE sømløse tråder er at det er mulig å holde hydrogeninnholdet i selve tråden ekstremt lavt. Dette oppnås ved varmebehandling som en vesentlig del i produksjonen av denne typen tråder. Ettersom rørtråden er helt fri for sømmer tas det heller ingen fukt opp fra atmosfæren etter produksjonen. Til sammenligning har konvensjonell foldet rørtråd en åpen søm som tillater fuktighet å trenge inn i fluxen, noe som resulterer i en kontinuerlig økning i hydrogenopptak når de utsettes for fuktighet.

Kobberbelegg
Den sømløse designen gjør det også mulig å kobberbellegge rørtråden, noe som ikke er mulig med vanlige foldet rørtråd fordi kobberet vil lekke inn i fluxen. Kobberbelegg og eksakte dimensjoner gir utmerkede egenskaper mot slitasje på kontaktrøret. Dette vil også resultere i et ekstremt stabilt treffpunkt, noe som er meget viktig ved mekanisert/robotisert sveising.

NSWE rørtråd er optimalisert for:

  • Ekstremt lavt hydrogeninnhold
  • Meget gode mateegenskaper
  • God strømovergang og stabil lysbue
  • Optimal kvalitet uten driftsavbrudd
  • Bedre innbrenning i grunnmaterialet
  • Lite etterarbeid på ferdig sveis
  • Lengre holdbarhet og mindre forutsetninger ved lagring

NIPPON STEEL WELDING & ENGINEERING CO.,LTD.