Storage and handling small

Lagring og håndtering – Elektroder

NST Elektroder.

Anvisning for lagring:

Dekkede elektroder bør bevares i original forpakning inn til de tas i bruk. Bruken av elektroder bør planlegges på en først inn, først ut basis.
For å forhindre fuktskader bør elektrodene lagres tørt, i klimatisk kontrollerte omgivelser med temperaturer i området 17-25°C, og maksimalt 60% luftfuktighet.

Anbefalt maksimal lagringstid er 3 år.

Håndtering / omtørking:

Elektroder bør omtørkes før bruk. Omtørkingstemperaturen indikeres på elektrodens forpakning, og i produktets tekniske datablad. Elektroder som er vakumpakket eller i forseglet forpakning trenger ingen omtørking forutsatt at forpakningen er uåpnet. Disse elektrodene trenger heller ikke å lagres i klimatisk kontrollerte omgivelser.
Elektroder som gir egenskaper som ustabil lysbue, mye sprut eller vanskelig fjerning av slagg, har sannsynligvis blitt utsatt for fuktighet. Gode sveiseegenskaper kan da gjenopprettes ved omtørking.
Det anbefales at omtørkingen gjennomføres rett før det skal sveises. For basiske og høylegerte elektroder anbefales bruk av varmekogger under bruk.

Referanse/dato:

Lagring og håndtering,
NST Elektroder.
Norsk. 09.12.2019.