kullelektroderv3web

Kullelektroder

For fuging av ulegert/lavlegert og legert stål.

• U-fuger for sveising
• Fjerning av sveisemetall
• Fjerning av sprekker
• Rengjøring og reparasjon av støp
• Fjerning av hardpålegg
• Grov bearbeiding

Generell beskrivelse:

NST kullelektroder er laget av de beste råmaterialer, og under nøye kvalitetskontroll, elektrodene er kobberbelagt for å sikre optimal strømovergang til arbeidsstykket. Meget god metallfjerningsrate, kald drift, og jevne diametre. Brukes bl.a. til å fuge baksveis ved tosidig sveising, samt åpne fuger ved reparasjoner osv. De er også ideelle til å fuge løs deler som er sveist med et høylegert tilsatsmateriale som ikke kan skjæres med for eksempel skjærebrenner.

NST CGR4

DiameterLengdeAmpereLufttrykkLuftmengde
4,0mm305mm150-250A4bar15(m3/h)

NST CGR6

DiameterLengdeAmpereLufttrykkLuftmengde
6,4mm305mm320-370A4bar15(m3/h)

NST CGR8

DiameterLengdeAmpereLufttrykkLuftmengde
8,0mm305mm400-450A5,5bar40(m3/h)

NST CGR10

DiameterLengdeAmpereLufttrykkLuftmengde
10,0mm305mm500-550A5,5bar40(m3/h)

NST CGR13

DiameterLengdeAmpereLufttrykkLuftmengde
13,0mm305mm800-1000A5,5bar50(m3/h)

Forpakningsdata:

NST CGR4, Antall pr. kartong: 100, Vekt pr. kartong: 0,8kg -Varenr.:25001
NST CGR6, Antall pr. kartong: 50, Vekt pr. kartong: 1,0kg -Varenr.:25002
NST CGR8, Antall pr. kartong: 50, Vekt pr. kartong: 1,35kg -Varenr.:25003
NST CGR10, Antall pr. kartong: 50, Vekt pr. kartong: 2,2kg -Varenr.:25004
NST CGR13, Antall pr. kartong: 50, Vekt pr. kartong: 3,7kg -Varenr.:25005

Trenger du bestillingshjelp eller pristilbud?
Klikk her for å kontakte oss.

Referanse/dato:

NST Kullelektroder
Norsk, 22.10.2018