Redegjørelse om Åpenhetsloven

Norsk Sveiseteknikk AS (NST)

Redegjørelse om Åpenhetsloven

NST kjøper varer og tjenester fra utvalgte leverandører.

NST krever høy etisk standard rundt egen forretningsdrift, og til alle våre innkjøp.

NST stiller strenge krav til at egen forretningsdrift drives ansvarlig og innenfor høye etiske standarder.

Derfor har NST utarbeidet egne krav og mål for

  • Ansvarlig forretningsdrift, samfunnsansvar, og
  • Etiske retningslinjer

I verdikjeden som NST er en viktig del av, er det også viktig at leverandører NST samarbeider med, også kjenner sitt ansvar og tar sitt ansvar slik Åpenhetsloven krever innenfor respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester til NST.

På samme måte vil også NST følge opp sitt ansvar i verdikjeden overfor sine kunder.

NST har høye forventinger til at våre leverandører kjenner til og deler våre mål og krav når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar. Derfor har NST nå innarbeidet kravene i Åpenhetsloven som en del av vårt kontinuerlig samarbeid og oppfølging av våre leverandører.

For NST innebærer dette ansvaret at vi gjennom aktsomhets- og risikovurderinger vil forsikre oss om at våre leverandører også har innarbeidet mål og rutiner som etter forholdene samsvarer med våre krav og forventninger til at NST oppfyller kravene i Åpenhetsloven.  Om aktsomhets- og risikovurderingene gir grunnlag for at våre krav ikke er oppfylt vil vi foreta nøyere undersøkelser av leverandøren og eventuelt vurdere å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med [email protected]