Redegjørelse om Åpenhetsloven

Norsk Sveiseteknikk AS (NST) Redegjørelse om Åpenhetsloven NST kjøper varer og tjenester fra utvalgte leverandører. NST krever høy etisk standard rundt egen forretningsdrift, og til alle våre innkjøp. NST stiller strenge krav til at egen forretningsdrift drives ansvarlig og innenfor høye etiske standarder. Derfor har NST utarbeidet egne krav og mål for Ansvarlig forretningsdrift, samfunnsansvar,…

Les mer