Storage and handling small

Lagring og håndtering – Høylegerte rørtråder

NST høylegerte fluxfylte rørtråder.

Anvisning for lagring:

For optimal bruk av disse rørtrådene bør følgende retningslinjer følges:
• Sveisetråden må lagres innendørs, og vekk fra fuktkilder som regn, snø and dugg.
• Sveisetråden bør lagres i tilstrekkelig avstand til gulv for å gi tilstrekkelig luftsirkulasjon (10cm fra gulv, og 10cm fra vegg). Vanlige trepaller kan brukes til dette formålet.
• Sveisetråden lagres på steder hvor temperaturen er lavere enn 50°C, og relative luftfuktighet er mindre enn 80%.
• Omgivelser med sjøluft, SO2 gass osv., bør unngås.
• Man bør planlegge bruken av sveisetråden på en først inn, først ut basis.
• Emballasjen må være inntakt og forseglet inntil sveisetråden tas i bruk.

Lagringstid - kvalitetsgaranti:

Kvalitetsgarantien for fluxfyllte rørtråder gjelder inntil 2 år etter produksjon såfremt de har blitt lagret under egnede forhold som spesifisert i “Anvisning for lagring” over. Vennligst merk at produktet kan fremdeles brukes med godt resultat utover garantiperioden forutsatt at ingen synlige fysiske eller kjemiske endringer som misfarging har inntruffet.

Håndtering:

Åpnede kartonger/beholdere med resterende sveisetråd kan lagres i opptil 3 måneder forutsatt at produktet re-forsegles, re-pakkes og lagres under relativ luftfuktighet mindre enn 60%. NB! En visuell inspeksjon må utføres før bruk for å kontrollere om misfarging har oppstått. Hvis misfarging observeres og/eller sveisbarheten er påvirket, bør ikke tråden anvendes.

Referanse/dato:

Lagring og håndtering,
NST høylegerte fluxfylte rørtråder.
Norsk. 09.12.2019.