Storage and handling small

Lagring og håndtering – Høylegerte TIG-tråder

NST høylegerte MIG/TIG-tråder.

Anvisning for lagring:

For optimal bruk av disse trådene bør følgende retningslinjer følges:
• Sveisetråden må lagres innendørs, og vekk fra fuktkilder som regn, snø and dugg.
• Sveisetråden bør lagres i tilstrekkelig avstand til gulv for å gi tilstrekkelig luftsirkulasjon (10cm fra gulv, og 10cm fra vegg). Vanlige trepaller kan brukes til dette formålet.
• Sveisetråden bør lagres på steder hvor temperaturen er lavere enn 50°C, og den relative luftfuktigheten er mindre enn 80%.
• Omgivelser med sjøluft, SO2 gass osv., bør unngås.
• Man bør planlegge bruken av sveisetråden på en først inn, først ut basis.
• Emballasjen bør være inntakt inntil sveisetråden tas i bruk.

Lagringstid - kvalitetsgaranti:

Kvalitetsgarantien for NST MIG/TIG-tråder gjelder inntil 5 år etter produksjon såfremt de har blitt lagret under egnede forhold som spesifisert i “Anvisning for lagring” over. Vennligst merk at produktet kan fremdeles brukes med godt resultat utover garantiperioden forutsatt at ingen synlige fysiske eller kjemiske endringer som misfarging har inntruffet.

Håndtering:

En visuell inspeksjon må utføres før bruk for å kontrollere om misfarging har oppstått. Hvis misfarging observeres bør ikke tråden anvendes.

Referanse/dato:

Lagring og håndtering,
NST høylegerte MIG/TIG-tråder.
Norsk. 09.12.2019.