Storage and handling small

Lagring og håndtering – Ulegerte/Lavlegerte TIG-tråder

NST ulegerte og lavlegerte MIG/TIG-tråder.

Anvisning for lagring:

For optimal bruk av disse trådene bør følgende retningslinjer følges:
• Sveisetråden må lagres innendørs, og vekk fra fuktkilder som regn, snø and dugg.
• Sveisetråden bør lagres i tilstrekkelig avstand til gulv for å gi tilstrekkelig luftsirkulasjon (10cm fra gulv, og 10cm fra vegg). Vanlige trepaller kan brukes til dette formålet.
• Sveisetråden bør lagres på steder hvor temperaturen er lavere enn 30°C, og den relative luftfuktigheten er mindre enn 80%.
• Omgivelser hvor rust lett kan oppstå som sjøluft, SO2 gass osv., bør unngås.
• Man bør planlegge bruken av sveisetråden på en først inn, først ut basis.
• Emballasjen bør være inntakt inntil sveisetråden tas i bruk.

Lagringstid - kvalitetsgaranti:

Kvalitetsgarantien for NST MIG/TIG-tråder gjelder inntil 3 år etter produksjon såfremt de har blitt lagret under egnede forhold som spesifisert i “Anvisning for lagring” over. Vennligst merk at produktet kan fremdeles brukes med godt resultat utover garantiperioden forutsatt at ingen synlige fysiske eller kjemiske endringer som rust, misfarging osv. har inntruffet.

Håndtering:

En visuell inspeksjon må utføres før bruk for å kontrollere om rust/misfarging/korrosjon har oppstått. Hvis rust/korrosjons-flekker observeres bør ikke tråden anvendes.

Referanse/dato:

Lagring og håndtering,
NST ulegerte og lavlegerte MIG/TIG-tråder.
Norsk. 09.12.2019.