Nytt NSSW forpakningsdesign for spoler

NSSW har laget et nytt Weldream design for sine spoleforpakninger.
Vennligst merk at produktene inne i eskene er nøyaktig de samme som før.

Klikk for å se NSSW Package Design Statement